Związek między geometrycznymi wymiarami zwężeń tętnic wieńcowych a rezerwą perfuzji mięśnia sercowego u człowieka.

Aby określić związek między anatomią i perfuzją zwężenia u człowieka, 31 pacjentów miało ilościową arteriografię tętnic wieńcowych i obrazowanie pozytronowe (PET) z amoniakiem Rb-82 lub N-13 w spoczynku i po stresie z użyciem dipiridamolu. 10 pacjentów badano również po angioplastyce (całkowite zwężenia = 41). Procent zwężenia i bezwzględny przekrojowy obszar światła były powiązane przez kwadratową funkcję rezerwy perfuzji mięśnia sercowego określonej za pomocą PET. Arteriograficznie określona rezerwa przepływu wieńcowego była liniowo zależna od względnej rezerwy perfuzji mięśnia sercowego, zgodnie z oczekiwaniami, w oparciu o wyprowadzenie równań dla rezerwy przepływu zwężenia. Wszystkie korelacje miały znaczne rozproszenie, co wskazuje, że żaden pojedynczy pomiar uzyskany za pomocą arteriografii wieńcowej nie był dobrym wskaźnikiem rezerwy perfuzji PET u poszczególnych pacjentów. Badanie to dostarcza związku między wszystkimi anatomicznymi wymiarami zwężeń tętnic wieńcowych i rezerwą perfuzji mięśnia sercowego u człowieka i sugeruje, że PET wskazuje funkcjonalne znaczenie zwężeń tętnic wieńcowych do celów klinicznych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...