Związek aktywności czynnika tkankowego z powierzchnią hodowanych komórek.

Czynnik tkankowy występuje w stanie uśpienia na powierzchni hodowanych normalnych ludzkich fibroblastów i komórek owodniowych WISH 1. Aktywność niezakłóconych pojedynczych warstw lub komórek podnoszonych z krótkotrwałym traktowaniem trypsyną (0,125% trypsyny przez 1 min) wzrasta do 60-krotnie po przedłużonym trawieniu rozcieńczoną trypsyną (0,0025% trypsyny przez 30 minut); aktywność pojawia się po odłączeniu komórek. Aż 70 procent całkowitego komórkowego czynnika tkankowego staje się aktywne w tych warunkach i jest uwalniane z komórek. Czerwona warstwa barwiąca rutenem komórek jest tracona podczas odłączania, ale żywotność komórek (ponad 90 procent wyklucza błękit trypanu), a morfologia komórek nie zmienia się podczas późniejszego rozwoju aktywności czynnika tkankowego. Ponadto mniej niż 10 procent czterech enzymów wewnątrzkomórkowych i mniej niż 20 procent dwóch enzymów błony komórkowej jest uwalnianych w tym okresie czasu. Wnioskujemy zatem, że komórki w hodowli mają aktywność czynnika tkankowego, że istnieje ona w formie utajonej i że całkowite zakłócenie komórki nie jest konieczne, aby ta aktywność zainicjowała krzepnięcie krwi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...