Zastosowanie ludzkiego czynnika VIIa w leczeniu dwóch pacjentów z hemofilią A z inhibitorami o wysokim mianie.

Dwóch pacjentów z hemofilią A powikłanych alloprzeciwciałami o wysokim mianie leczono przez powtarzane wlewy mikrogramów czystego ludzkiego czynnika VIIa. Pacjentowi 1 przedstawiono krwawienie z mięśnia brzuchatego łydki obejmujące staw kolanowy. Po leczeniu czynnikiem VIIa zmniejszył się obwód mięśnia, a ruchliwość stawów znacznie wzrosła. Pacjentowi 2 podano czynnik VIIa równoczesny z kwasem traneksamowym w połączeniu z ekstrakcją dwóch pierwotnych zębów trzonowych. Nie stwierdzono znaczącego krwawienia z dziąseł po leczeniu czynnikiem VIIa i kwasem traneksamowym. Ponadto nie obserwowano żadnych szkodliwych skutków ubocznych lub wzrostu poziomu alloprzeciwciał u żadnego z pacjentów podczas infuzji czynnika VIIa. Wyniki te, choć ograniczone i wstępne, sugerują, że śladowe ilości czynnika VIIa mogą działać jako czynnik VIII omijający aktywność i przywracający hemostazę u tych pacjentów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...