Zabijanie ludzkich komórek czerniaka przez kompleks atopowy ludzkiego dopełniacza w zależności od jego składu cząsteczkowego.

Wydajność kompleksu atakującego błonę (MAC) w zabijaniu komórek czerniaka M21 określano zmieniając stosunek molowy związanego z komórką C9: C8. Stwierdzono, że C5b-8 wytwarzał funkcjonalne kanały, o czym świadczy uwalnianie 86Rb i pobieranie jodku propidyny; zabijanie komórek nastąpiło w nieobecności C9 z więcej niż 5 X 10 (5) C5b-8 / komórkę; maksymalny stosunek molowy C9: C8 wyniósł 6,6: 1; z zastosowaniem niecieczliwej liczby C5b-8 (4,7 X 10 (5) / komórkę), wystąpiło zabijanie większe niż 90% przy stosunku molowym C9: C8 wynoszącym 2,8: 1, przy którym utworzyło się około 9000 poli C9 / komórkę, i 50% zabitych w stosunku 1: 1; (e) gdy MAC został złożony na komórkach w 0 ° C, składających się z C5b-8 (1) 9 (1), a niezwiązany C9 został usunięty przed inkubacją w temperaturze 37 ° C, zabijanie było podobne do obserwowanego przy tworzeniu poli C9 mógł się pojawić. Tak więc skuteczność lityczna MAC względem komórek M21 może być zwiększona przez, ale nie zależy od tworzenia poli C9.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...