Wykazanie obecności kwasu tuberkulostearynowego w plwocinie pacjentów z gruźlicą płuc przez monitorowanie wybranych jonów.

Wybrane monitorowanie jonów zastosowano do wykrycia kwasu tuberkulostearynowego (kwasu 10-metyloktadekanowego) w plwocinie pacjentów z gruźlicą płuc. Próbki autoklawowano, liofilizowano, ekstrahowano i metanolizowano przed poddaniem chromatografii cienkowarstwowej i wstrzyknięto do chromatografu gazowego / spektrometru masowego. Kwas tuberkulostearynowy można było wykryć w pięciu z sześciu próbek prątków gruźlicy zawierających szybkie pręciki wykrywalne za pomocą mikroskopii świetlnej barwionych barwników Ziehl-Neelsena. Po tym jak próbki plwociny były hodowane przez pięć dni na pożywce Löwenstein-Jensen, gdy jeszcze nie zaobserwowano wizualnie kolonii, obecność kwasu tuberkulostearynowego wykazano we wszystkich sześciu przypadkach gruźlicy. W odpowiednich analizach plwociny od ośmiu pacjentów z nienowotworowym zapaleniem płuc, nie znaleziono kwasu tuberkulostearynowego. Ten kwas tłuszczowy, którego obecność wykazano również w kulturach różnych gatunków mykobakterii i nocardium, jest charakterystyczny dla organizmów z rzędu Actinomycetales. Demonstracja kwasu tuberkulostearynowego w próbkach plwociny może stanowić szybki i czuły sposób diagnozowania gruźlicy płuc.

Czytaj więcej artykułów medycznych...