Wrodzona wada transportu jelitowego żelaza u myszy z niedokrwistością związaną z płcią

Transport żelaza przez wywiniętą torebkę dwunastniczą in vitro badano na myszach z niedokrwistością związaną z płcią (symbolem genu sla) (odziedziczoną niedokrwistością z niedoboru żelaza), u normalnych myszy iu myszy normalnych na diecie ubogiej w żelazo i suplementowanej żelazem. Chociaż ogólna ilość żelaza w śluzówce była taka sama w worku zwykłym i normalnym, transport żelaza do wnętrza worka był znacznie zmniejszony w podłożu. Wada transportu żelaza u stada została podkreślona przez fakt, że genotypowo normalne myszy na diecie ubogiej w żelazo wykazywały znacznie zwiększony transport żelaza. Analiza elektroforetyczna białka ekstrahowanego z worków normalnych i normalnych wykazała tylko jedną frakcję wiążącą żelazo. Ułamek zwykły i normalny miały taką samą ruchliwość i odpowiadały w stosunku do głównego pasma ferrytyny końskiej. Wydaje się zatem, że niedobór żelaza w surowicy wynika z genetycznie uwarunkowanego defektu w transporcie śluzówkowego żelaza i że defekt ten nie jest związany z jakąkolwiek widoczną nieprawidłowością głównego białka wiążącego żelazo.

Czytaj więcej artykułów medycznych...