Wpływ różnych postaci transferyny na ekspresję receptora transferyny, pobieranie żelaza i komórkową proliferację ludzkich białaczkowych komórek HL60. Mechanizmy odpowiedzialne za swoistą cytotoksyczność transferryny-galu.

Wcześniej wykazaliśmy, że ludzkie komórki białaczkowe rozmnażają się normalnie w pożywce bez surowicy zawierającej różne formy transferyny, ale dodatek transferryny-galu prowadzi do hamowania proliferacji komórkowej. Ponieważ gal ma potencjał terapeutyczny, zbadano wpływ transferryny-galu na proliferację białaczki, ekspresję receptora transferyny i wykorzystanie żelaza w komórkach. Cytotoksyczność galu jest znacznie zwiększona przez jego wiązanie z transferyną, a cytotoksyczność może zostać odwrócona przez transferrynę-żelazo, ale nie przez inne formy transferyny. Ekspozycja na transferrynę-gal prowadzi do znacznego wzrostu miejsc wiązania transferyny na powierzchni komórki, ale mimo to, włączenie do komórki 59Fe jest niewłaściwie niskie. Chociaż nie wykluczono przetaczania transferyny-galu do innego przedziału komórkowego, inne badania sugerują, że transferryna-gal wpływa na wewnątrzkomórkowe uwalnianie 59Fe z transferyny przez zakłócanie procesów odpowiedzialnych za wewnątrzkomórkowe zakwaszenie. Te badania, razem wzięte, pokazują, że hamowanie włączenia komórkowego żelaza przez transferrynę-gal jest warunkiem wstępnym hamowania proliferacji komórkowej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...