Wpływ miejsca zakażenia na odpowiedź immunologiczną na paciorkowce grupy A.

Odpowiedź immunologiczną po zakażeniu streptokokowym skóry i górnych dróg oddechowych (URT) badano prospektywnie w grupie normalnych dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci zostały przebadane, a hodowle paciorkowców grupy A otrzymywano co tydzień z gardła, nosa i zmian skórnych (jeśli są obecne). Połączone surowice zebrano na początku i na końcu badania, a zmiany mian przeciwciał zmierzono dla trzech różnych antygenów paciorkowcowych: streptolizyny O, dezoksyrybonukleazy B (DNAza B) i dinukleotydazy nikotynamidoadeninowej (NADazy). Odkrycia sugerują, że w przeciwieństwie do zakażenia odpowiedzi przeciwciał URT na streptolizynę O jest stosunkowo słaba po infekcji paciorkowcami, która jest ograniczona do skóry. Odpowiedź na NADase jest również słaba po infekcji skóry. Odpowiedź przeciwciał na DNAzę B jest ogólnie dobra niezależnie od miejsca zakażenia. Te i inne badania wskazują, że anty-DNAza B jest przeciwciałem z wyboru w badaniu zakażenia streptokokami skóry i jej powikłaniami.

Czytaj więcej artykułów medycznych...