Wpływ leczenia cyklosporyną A na produkcję przeciwciał u pacjentów z cukrzycą insulinozależną (typu I).

Wytwarzanie przeciwciał przeciw wyspowej i przeciw insulinie było badaniem w okresie 12-miesięcznym u 82 ostatnio zdiagnozowanych diabetyków losowo otrzymujących cyklosporynę lub placebo. Cyklosporyna wywierała jedynie minimalny wpływ na wytwarzanie przeciwciał przeciwko komórkom wysepek, niezależnie od tego, czy skierowana jest na antygeny wysepek cytoplazmatycznych (immunofluorescencja) czy błony (cytotoksyczność), nawet u pacjentów poddawanych remisji. Dane te sugerują, że te przeciwciała nie odgrywają głównej roli w patogenezie choroby, zwłaszcza, że ich (nieregularna) obecność nie jest czynnikiem prognostycznym odpowiedzi klinicznej na cyklosporynę. Odwrotnie, cyklosporyna całkowicie hamowała syntezę przeciwciał wywołanych przez egzogenną insulinę, niezależnie od otrzymanych dawek insuliny, i zmniejszała produkcję autoprzeciwciał przeciwko antygenom tarczycy, wskazując, że cyklosporyna ma zmienny wpływ na wytwarzanie przeciwciał przeciw różnym antygenom.

Czytaj więcej artykułów medycznych...