Właściwości pompy Na + -K + w ludzkich krwinkach czerwonych ze zwiększoną liczbą miejsc w pompie.

Badaliśmy pompę Na + / K + w krwinkach czerwonych od otyłego człowieka (MAJ), w której liczba pomp / komórek była 10-20 razy większa niż normalnie. Poprzez pomiary kinetycznych właściwości kilku trybów pracy pompy Na + / K + ustaliliśmy, że pompy w komórkach MAJ są kinetycznie normalne. W obecności odpowiedniego substratu metabolicznego maksymalne szybkości pompowania Na + i wytwarzania mleczanu nasyconego odpowiednio przy 60 i 12 nmol / 1 komórkę na godzinę. W warunkach fizjologicznych pompy i "wycieki" strumienie Na + były podobne w MAJ i normalnych komórkach. Ponieważ wewnętrzny Na + był niższy w MAJ niż w normalnych komórkach (odpowiednio Nai + w przybliżeniu 2 i 8 mmol / 1 komórki), wnioskujemy, że zmniejszenie ilości komórek Na + umożliwia pompę Na + / K + w komórkach MAJ do działania przy niższym udziale maksymalnej pojemności i aby zrekompensować zwiększoną liczbę pomp.

Czytaj więcej artykułów medycznych...