Właściwości antyleukotaktyczne komórek nowotworowych.

Inaktywator czynnika chemotaktycznego (CFI) został znaleziony w ekstraktach z komórek nowotworowych Walker i Novikoff utrzymywanych na szczurach. CFI bezpośrednio dezaktywuje bakteryjny czynnik chemotaktyczny, jak również aktywność leukotaktyczną (zarówno dla neutrofili, jak i monocytów) związaną z fragmentami C3 i C5 oraz z płynami hodowlanymi komórek limfoidalnych stymulowanych lektyną. Inaktywacja bakteryjnego czynnika chemotaktycznego zależy od temperatury i pH. Procedury frakcjonowania podkomórkowego wskazują, że CFI jest w dużej mierze związane z frakcjami mikrosomalnymi i cytozolowymi komórek nowotworowych. Aktywność CFI występuje również w neutrofilach szczurów, makrofagach pęcherzyków płucnych oraz w ekstraktach wątroby, śledziony i nerki pochodzących od normalnych zwierząt. CFI pochodzący z prawidłowych tkanek również bezpośrednio dezaktywuje bakteryjny czynnik chemotaktyczny i ma zdolność do dezaktywacji aktywności chemotaktycznej związanej z fragmentami C3 i C5. Cechą CFI związanego z nowotworem jest jego obecność w płynach puchlinowych zwierząt z komórkami nowotworowymi i względny brak jakiejkolwiek aktywności CFI w ostrych wysiękach zapalnych. Odkrycie CFI związanego z nowotworem może wyjaśnić, przynajmniej częściowo, tendencję złośliwych komórek nowotworowych do tłumienia komórkowych reakcji zapalnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...