Wątrobowy metabolizm glukagonu. Korelacja przetwarzania hormonów przez wyizolowane hepatocyty psów z metabolizmem glukagonu u ludzi iu psów.

Stwierdziliśmy, że hepatocyty psie i szczurze przetwarzają (125I) jododec10-glukagon na metabolit peptydowy pozbawiony końcowych trzech NH2 hormonu. Peptyd jest uwalniany do pożywki do inkubacji komórek, a na jego tworzenie nie ma wpływu wiele środków lizosotropowych lub innych. Wykorzystanie specyficznych testów radioimmunologicznych i filtracja żelowa wykazały zarówno u zdrowych pacjentów, jak iu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, peptyd osoczowy posiadający właściwości fragmentu hormonalnego zidentyfikowanego na podstawie badań komórkowych. Badania nad psem wykazały dodatni gradient fragmentu w wątrobie i brak różnicowego gradientu fragmentu i glukagonu przez nerki. Wnioskujemy, że fragment glukagonu powstaje w wyniku mediowanego komórkowo przetwarzania hormonu na powierzchownym aspekcie hepatocytów, fragment glukagonu zidentyfikowany podczas eksperymentów in vitro reprezentuje pokrewny peptyd powstały podczas wątrobowego metabolizmu glukagonu in vivo i pomiar fragmentu za pomocą radioimmunologicznych oznaczeń terminali COOH może prowadzić do niedostatecznej ekstrakcji wątrobowego glukagonu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...