Upośledzone wykorzystanie folanu w niedokrwistości złośliwej: badanie radioznakowanego 5-metylotetrahydrofolanu

Możliwą rolę kobalamin w stosowaniu metylotetrahydrofolianu w surowicy badano za pomocą radioznakowanego metylotetrahydrofolianu u osobników z niedokrwistością złośliwą. Po podaniu dożylnym, metylotetrahydrofolian-3H (SA 11,500 Ci / mol, dawka 0,05 ?g / kg) został usunięty z surowicy do tkanek osób z niedoborem witaminy B12, o połowę szybciej niż po tym, jak ci sami otrzymali witaminę B12. Niedobór witaminy B12 wiązał się także ze zwiększoną szybkością wydalania nerkowego metylotetrahydrofolianu lub jego pochodnych, a także z mniejszą szybkością metabolizmu nerkowego metylotetrahydrofolianu na inne pochodne folianu w moczu. Dożylnie podawany metylo-14C-tetrahydrofolian-3H w wyższej dawce (5 ?g / kg) powodował severalfold podniesienie całkowitego stężenia folianów w surowicy i, u pacjentów z niedoborem witaminy B12, nie znikał z surowicy znacznie wolniej, chociaż jego wydalanie z moczem znacznie wzrosło. Wyniki te wskazują, że istnieje pewne zapotrzebowanie na kobalaminę na wykorzystanie metylotetrahydrofolianu w surowicy i zweryfikowanie jednej prognozy pułapki? Metylotetrahydrofolianu? wyjaśnienie megaloblastozy niedoborów witaminy B12.

Czytaj więcej artykułów medycznych...