Tworzenie rozpuszczalnych kompleksów immunologicznych przez dopełniacz w surowicach pacjentów z różnymi stanami niedoboru dopełniacza. Różnica między hamowaniem strącania immunologicznego a solubilizacją.

Aby zbadać, czy zdolność dopełniacza do tworzenia rozpuszczalnych kompleksów immunologicznych odgrywa rolę w zapobieganiu chorobom o podłożu immunologicznym, przeanalizowaliśmy zdolność dopełniacza do hamowania strącania immunologicznego (IIP) i do solubilizacji preformowanych agregatów immunologicznych (SOL) w 23 surowicach pacjentów z różnymi stanami niedoboru uzupełniającego i skorelowaliśmy wyniki tych badań z zespołami klinicznymi występującymi u różnych pacjentów. W surowicach z niedoborem lub zubożeniem wczesnych klasycznych składników szlaku, IIP uległo zasadniczej zmianie, podczas gdy SOL był opóźniony, ale w normalnym zakresie. Przeciwnie, w surowicach ze zubożeniem C3, ale nienaruszonym klasycznym szlakiem iw surowicy z niedoborem properdyny, początkowo zachowano IIP, podczas gdy SOL został zniesiony. Ponieważ częstość występowania chorób o podłożu immunologicznym w różnych stanach niedoskoimletycznych koreluje z ciężkością defektów IIP, ale nie ze zmniejszoną ilością SOL, sugeruje się, że IIP jest istotną biologiczną funkcją dopełniacza, która zapobiega szybkiemu tworzeniu się nierozpuszczalnych kompleksów immunologicznych in vivo.

Czytaj więcej artykułów medycznych...