Transport bengalu różanego z udziałem albuminy za pośrednictwem perfundowanej wątroby szczura. Kinetyka reakcji na powierzchni komórki.

Szybka dysocjacja anionów organicznych z albuminy osocza maksymalizuje prezentację wolnego liganda na powierzchni komórki, a tym samym sprzyja jego wydajnej ekstrakcji w wątrobie. Nawet przyjmując te optymalne warunki, taurocholaty i różany bengal mają jednak frakcje ekstrakcji wątrobowej, które są wyższe niż można przypisać spontanicznej dysocjacji ich kompleksów albumin-ligand. W tym badaniu opracowaliśmy model transportu, który przypisuje to zachowanie do miejsc na błonie komórkowej hepatocytów, które wiążą kompleksy albumin-ligand, promując transport liganda do hepatocytów. Dopasowanie tego modelu do tempa usuwania bengalu róży mierzonego w szerokim zakresie stężeń albuminy daje szacunkową liczbę miejsc na powierzchni komórek i ich powinowactwo do albuminy. Te oszacowania są w dobrej zgodności z danymi zgłoszonymi przez Weisigera, Gollana i Ocknera dla wiązania albuminy wolnej od ligandu w izolowanych hepatocytach. Wnioskujemy, że oba eksperymenty mierzą to samo zjawisko i, odpowiednio, że wiązanie albuminy z powierzchnią komórki jest funkcjonalnym odpowiednikiem transportu za pośrednictwem albumin.

Czytaj więcej artykułów medycznych...