Translacyjne profile kwasów rybonukleinowych przekaźników alfa 1, alfa 2 i beta-globiny w ludzkich retikulocytach.

W ludzkich retikulocytach krytyczne zrównoważenie syntezy alfa- i beta-globiny może być kontrolowane częściowo przez różnicową translację trzech głównych dorosłych matrycowych RNA (mRNA), alfa 1, alfa 2 i beta. W tym badaniu ustaliliśmy, jako parametr wydajności translacyjnej, względne obciążenie rybosomów tych trzech mRNA. Stosując sondy oligonukleotydowe specyficzne dla mRNA alfa- 1 i alfa 2-globiny, stwierdziliśmy, że te dwa mRNA mają identyczne profile translacyjne. Ich dystrybucja kontrastuje z mRNA beta-globiny, który jest obecny na cięższych polibosomach i jest mniej rozpowszechniony we frakcjach rybonukleoproteinowych pre-80S. Względna dystrybucja mRNA alfa-beta-globiny jest zgodna z bardziej wydajnym tłumaczeniem beta-globiny. Przeciwnie, równoległe rozkłady mRNA alfa 1 i alfa 2-globiny sugerują, że są one translowane z równą wydajnością. Biorąc pod uwagę względne stężenia dwóch mRNA alfa-globiny w prawidłowych retikulocytach, wynik ten przewiduje dominującą rolę locus alfa-globiny w ekspresji ludzkiej alfa-globiny.

Czytaj więcej artykułów medycznych...