Transformujący czynnik wzrostu-beta podwyższa poziomy stanu stacjonarnego prokolagenu typu I i informacyjnych RNA fibronektyny po transkrypcji w hodowanych ludzkich fibroblastach skóry.

Transformacja czynnika wzrostu-beta (TGF beta), po wstrzyknięciu podskórnym nowonarodzonym myszom, wywołuje szybką reakcję zwłóknieniową, stymuluje chemotaksję i podwyższa tempo biosyntezy kolagenu i fibronektyny przez fibroblasty in vitro. Zbadaliśmy mechanizmy molekularne stymulowanej przez TGF beta syntezy kolagenu i fibronektyny w hodowanych ludzkich fibroblastach napletka. TGF beta preferencyjnie stymulował 3-5-krotną syntezę łańcuchów prokolagenu fibronektyny i typu I, jak pokazano na podstawie analizy polipeptydów. Wystąpiło również jednoczesne podniesienie poziomów stacjonarnych informacyjnych RNA (mRNA) kodujących prokolagen typu I i fibronektynę, ale bez wzrostu netto szybkości transkrypcji któregokolwiek z tych genów. Preferencyjna stabilizacja mRNA określająca prokolagen typu I i fibronektynę dostarcza częściowego wyjaśnienia mechanizmów, dzięki którym TGF beta wzmaga syntezę prokolagenu I i fibronektyny w komórkach mezenchymalnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...