Tłumienie wydzielania hormonu wzrostu przez melatoninę i cyproheptadynę

Uwalnianie przysadkowego hormonu wzrostu (GH) u szczurów jest stymulowane przez szlaki serotoninergiczne i może być hamowane przez leczenie związkami działającymi jako antagoniści serotoniny, takimi jak cyproheptadyna lub hormon szyszynki, melatonina. Aby zbadać możliwą rolę serotoniny w kontrolowaniu uwalniania ludzkiego GH, zbadano wpływ podawania cyproheptadyny i melatoniny na odpowiedzi GH u zdrowych osobników płci męskiej. Doustne podawanie cyproheptadyny (8-12 mg na dobę przez 5 dni) zdrowym ludziom zmniejszyło odpowiedzi GH zarówno na hipoglikemię wywołaną przez insulinę, jak i wysiłek fizyczny w bardzo dużym stopniu. Podobnie średnie odpowiedzi GH u 10 osób na hipoglikemię wywołaną przez insulinę były znacząco zmniejszone po wcześniejszym podaniu doustnym melatoniny (1 g). Przedstawione dane pokazują, że antagonizm serotoninowy ma podobny wpływ na wydzielanie GH u ludzi do obserwowanego u szczurów i dostarcza dalszych dowodów na zaangażowanie serotoninergiczne i być może szyszynka w kontrolę wydzielania ludzkiego GH.

Czytaj więcej artykułów medycznych...