Synovium jako źródło interleukiny 6 in vitro. Wkład w lokalne i układowe objawy zapalenia stawów.

Zapalenie maziówki jest często związane ze zmianami ogólnoustrojowymi, takimi jak zwiększone poziomy białek ostrej fazy i hipergammaglobulinemię, których nie można wytłumaczyć cytokinami opisanymi w płynach maziówkowych i wydzielinach synoviocytu. Interleukina 6 (IL-6) została ostatnio scharakteryzowana jako mediator wielu odpowiedzi zapalnych. Ta cytokina promuje wzrost i różnicowanie limfocytów T i B oraz syntezę białka ostrej fazy. Zbadaliśmy zatem produkcję IL-6 przez synowiocyty ludzkie i jej obecność w płynach maziowych. W warunkach in vitro synowiocyty samoistnie uwalniały IL-6, która była zwiększona przez IL-1 i czynnik martwicy nowotworów-alfa. Aktywność IL-6 pochodząca z synoviocytów była zdolna do indukowania proliferacji hybrydoma-plazmacytoma oraz syntezy białek immunoglobulin i białka ostrej fazy. Płyny maziowe od pacjentów z różnorodnymi artropatiami zawierały aktywność IL-6, ale wyższe poziomy występowały w artropatiach zapalnych niż w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Wyniki te pokazują, że synowiocyty są silnym źródłem IL-6, które mogą przyczyniać się do ważnych objawów artropatii zapalnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...