Subkomórkowa lokalizacja dużej podjednostki Mo1 (Mo1 alfa, dawniej gp 110), glikoproteiny powierzchniowej związanej z adhezją neutrofilów.

Mo1 alfa (dawniej gp 110) to glikoproteina neutrofilowa, której niedobór jest związany z nieprawidłowościami w kilku funkcjach neutrofili, w tym defektami przylegania, chemotaksją i fagocytozą. Badanie całych komórek i składników subkomórkowych za pomocą zarówno technik immunologicznych, jak i elektroforetycznych wykazało, że Mo1 alfa znajdował się głównie w określonych granulkach, ale niewielka część była obecna w błonie komórkowej, gdzie jest wystawiona na działanie środowiska zewnątrzkomórkowego i może wiązać się do przeciwciała anty-Mo1. Podczas degranulacji, Mo1 alfa ulega translokacji z określonych granulek do błony komórkowej, co powoduje 5-10-krotny wzrost powierzchniowej ekspresji tej glikoproteiny. Te odkrycia oraz poprzednie prace sugerują, że Mo1 alfa związany z błoną komórkową jest potrzebny do normalnej interakcji między neutrofilami a leżącymi pod nimi powierzchniami i zwiększa prawdopodobieństwo, że zwiększenie kleistości powierzchniowej neutrofili, które uwolniły ich określone granulki, może być częściowo spowodowane wzrost ilości Mo1 alfa w błonach plazmatycznych tych zdegranulowanych komórek

Czytaj więcej artykułów medycznych...