Skuteczność wchłaniania cholesterolu w jelitach u człowieka jest związana z fenotypem apoproteiny E.

Zależność między efektywnością wchłaniania cholesterolu a fenotypem apolipoproteiny E (apoE) zbadano w losowej próbie mężczyzn w średnim wieku. Pacjenci, którzy byli heterozygotyczni lub homozygotyczni pod względem epsilonu 2 alleli wchłaniali mniej i zsyntetyzowali więcej cholesterolu niż te z fenotypem E4 / 3 i E4 / 4, wartości dla osób z najczęstszym fenotypem E3 / 3 (56% populacji próbka) mieszcząca się pomiędzy. Spośród całej badanej grupy suma indeksów apoE (np. E2 / 3 = 5) była dodatnio skorelowana z frakcyjną absorpcją cholesterolu (r = 0,40, P mniej niż 0,05) i ujemnie z poziomem lathosterolu w surowicy. , sterol prekursora cholesterolu, odzwierciedlający aktywność syntezy cholesterolu (r = -0,48; P mniej niż 0,01). Tak więc wydaje się, że polimorfizm apoE wpływa na skuteczność wchłaniania cholesterolu i może tym mechanizmem przyczyniać się do zmiany stężenia cholesterolu w lipoproteinach w osoczu krwi całkowitej i niskiej gęstości.

Czytaj więcej artykułów medycznych...