Różnicowe wiązanie immunoglobuliny A i kompleksów immunologicznych G1 immunoglobulin z erytrocytami naczelnych in vivo. Immunoglobulina Kompleksy immunologiczne A wiążą się gorzej z erytrocytami i są preferencyjnie osadzane w kłębuszkach.

Erytrocyty prymusa wydają się odgrywać rolę w usuwaniu potencjalnie patogennych kompleksów immunologicznych (IC) z krążenia. Badanie to przeprowadzono w celu porównania klirensu z krążenia i wychwytu dwóch monoklonalnych sond IC: jeden z nich, IgG1-IC, był dobrze związany z erytrocytami, a drugi, IgA-IC, był stosunkowo słabo wiązany przez erytrocyty. Sondy IC znakowano różnymi izotopami jodu i infuzowano jednocześnie lub kolejno w krążeniu tętniczym. Wyniki wskazują, że w porównaniu z IgG1-IC, IgA-IC wiążą się mniej dobrze z erytrocytami naczelnych, są szybciej usuwane z krążenia pomimo ich mniejszego rozmiaru i wykazują zwiększony wychwyt w nerkach i płucach, ale zmniejszają wychwyt w wątrobie i śledzionie. Przedstawiono dowody sugerujące, że ten wzór klirensu z krążenia i ogólnoustrojowego wychwytu IgA-IC jest wynikiem zmniejszenia wiązania IgA-IC z krążącymi erytrocytami. Odkrycia te potwierdzają hipotezę, że mechanizm usuwania erytrocytów-IC może mieć kluczowe znaczenie dla bezpiecznego usunięcia IC z krążenia.

Czytaj więcej artykułów medycznych...