Rola sodu w jelitowej absorpcji glukozy u człowieka

Wpływ sodu luminalnego na wchłanianie glukozy przez jelita przy różnych stężeniach glukozy badano za pomocą segmentowej techniki perfuzji u osób zdrowych. Transport moczu w surowicy był hamowany przez perfuzje wolne od sodu z mannitolem lub Tris-HCl jako osmotyczną substytucją sodu (P <0,01-P <0,001). Efekt ten nie wydaje się być wynikiem oporu rozpuszczalnikowego, ponieważ zwiększenie absorpcji wody netto bez dostarczania sodu do światła nie zwiększyło wchłaniania glukozy. Z kolei transport glukozy w dół (stężenie wlewu 6,0-27,8 mmol / litr) nie miało wpływu na brak sodu w roztworze infuzyjnym. Stwierdzono, że stężenie glukozy w górnej części płynów jelitowych po normalnych posiłkach zawierających węglowodany przewyższa stężenia w surowicy; zatem absorpcja glukozy w dół, z co najwyżej bardzo ograniczoną zależnością od stężenia sodu w jelicie, może stanowić znaczną część normalnej absorpcji węglowodanów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...