Rola chlorków i wewnątrzkomórkowego pH na aktywność transportera anionów organicznych szczurzego hepatocytów.

Wcześniejsze badania w hodowanych hepatocytach szczurzych ujawniły, że początkowy wychwyt sulfobromoftaleiny (BSP) był znacznie zmniejszony po usunięciu Cl- z pożywki. W niniejszym badaniu ustalono jednokierunkowe Cl-gradienty w krótkookresowych hodowanych hepatocytach szczura i określono ich wpływ na pobór BSP. Badania te wykazały, że wychwyt BSP wymaga zewnętrznego Cl- i nie jest stymulowany przez jednokierunkowe gradienty Cl-, co sugeruje, że transport BSP nie jest sprzężony z transportem Cl. W przeciwieństwie do tego, transport BSP jest stymulowany przez gradient OH-wewnątrz na zewnątrz, zgodny z wymianą OH lub H +. Ponieważ obecność Cl- jest niezbędna, ale nie jest bezpośrednio sprzężona z transportem BSP, wiązanie 35S-BSP do hepatocytów określono w 4 stopniach C. To ujawniło około 10-krotnie wyższe powinowactwo komórek do BSP w obecności w porównaniu z brak Cl- (Ka = 3,2 +/- 0,8 vs. 0,42 +/- 0,09 mikroM-1; P mniej niż 0,02). Powinowactwo BSP do albuminy było niezależne od Cl (-) i stanowiło około 10% jego powinowactwa do komórek w obecności Cl-. Wyniki te wskazują, że zewnątrzkomórkowy Cl moduluje powinowactwo BSP do transportera hepatocytów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...