Rekonstrukcja limfocytów B po przeszczepie szpiku ludzkiego. Antygen Leu-1 definiuje odrębną populację limfocytów B.

Różnice w ekspresji Leu-1 (CD5) określają dwie populacje komórek B po przeszczepieniu szpiku, komórkach Leu-1 + i Leu-1 B. Komórki Leu-1 + B były poliklonalne, pochodzące od dawcy i nie wykazywały ekspresji wykrywalnego receptora interleukiny 2. Komórki B Leu-1 + pojawiały się zazwyczaj 2-4 tygodnie po przeszczepieniu szpiku i często poprzedzały odzyskiwanie komórek Leu-1-B. Ostra i przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) spowodowała odzyskanie znacząco mniej komórek Leu-1 + B, podczas gdy limfocyty Leu-1 ulegały jedynie zmniejszeniu w ostrej GvHD. Analiza wieloczynnikowa nie wykazała istotnego wpływu wieku, choroby, prednizonu lub azatiopryny lub leczenia ex vivo szpiku anty Leu-1 i dopełnieniem w odzyskiwaniu komórek Leu-1 + i Leu-1 B, niezależnie od wpływu GvHD. Komórki Leu-1 + B są posttransplantem dużej populacji limfocytów. Mogą odzwierciedlać etap różnicowania normalnych komórek B lub oddzielnej linii komórek B.

Czytaj więcej artykułów medycznych...