Rekombinowana interleukina 2 i interferon gamma działają synergistycznie na różnych etapach końcowego dojrzewania ludzkich komórek B in vitro.

Zbadano wpływ rekombinowanej interleukiny 2 (IL-2) na różnicowanie in vitro ludzkich migdałkowych komórek B, które nie były wstępnie inkubowane ze Staphylococcus aureus Cowan I lub z anty-ludzką IgM. Wykazano, że IL-2 indukuje wytwarzanie komórek zawierających Ig w sposób zależny od dawki od 2,5 do 2500 U IL-2 / ml. Odwrotnie, ilości Ig wydzielane w supernatancie hodowli stwierdzono w większości eksperymentów do piku przy 25 U / ml. Zbadano możliwą obecność w hodowlach stymulowanych IL-2 komórek zdolnych do syntezy Ig, ale nie wydzielających Ig, które wytworzyli. Spośród wielu przetestowanych czynników odkryliśmy, że interferon gamma, który nie wyzwalał różnicowania komórek B in vitro, gdy jest stosowany samodzielnie, może indukować zwiększone wydzielanie Ig bez zauważalnej zmiany liczby komórek zawierających Ig w hodowlach stymulowanych IL. -2. Przypuszcza się, że gamma-interferon i IL-2 wpływają na kolejne etapy różnicowania komórek B in vitro.

Czytaj więcej artykułów medycznych...