Regulacja in vivo ludzkiej jednojądrzastej leukocytowej reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A. Badania u osób zdrowych.

Regulację in vivo aktywności mikrosomalnej HMG CoA reduktazy badano w świeżo izolowanych jednojądrzastych leukocytach od 26 zdrowych dorosłych mężczyzn. Aktywność reduktazy wykazywała dzienny rytm i zmniejszała się podczas postu. Aktywność enzymu była również modulowana in vivo przez zmiany w cholesterolu w diecie i w osoczu, co sugeruje istnienie funkcjonalnego systemu regulacji sprzężenia zwrotnego cholesterolu. Pojedynczy posiłek o wysokiej zawartości cholesterolu zmniejszył aktywność reduktazy w ciągu 2 godzin. Ponadto szybkie obniżenie poziomu cholesterolu we krwi za pomocą plazmaferezy doprowadziło do około dwukrotnego zwiększenia aktywności enzymu w ciągu 90 minut leczenia. Wreszcie, aktywność reduktazy była hamowana przez dichlorooctan, związek, o którym wiadomo, że obniża poziom cholesterolu w osoczu u człowieka i hamuje ludzki enzym leukocytowy in vitro. Mechanizmy regulatorowe kontrolujące aktywność reduktazy HMG CoA w ludzkim jednojądrzastym leukocycie in vivo są zatem podobne do tych, które modulują ssaczy enzym wątrobowy in vivo. Ocena jednojądrowej aktywności reduktazy leukocytów może zapewnić wgląd w regulację metabolizmu ludzkiego cholesterolu in vivo.

Czytaj więcej artykułów medycznych...