Regulacja akumulacji cytoplazmatycznej 5-metylotetrahydrofolianu w komórkach MA104 jest niezależna od regulacji receptora folanowego.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób receptor folanowy (zwany również folenderem błonowym) jest w stanie dostarczyć kwas 5-metylotetrahydrofoliowy do cytoplazmy komórek MA104 zubożonych w folian, zbadaliśmy kinetykę ruchu od powierzchni komórki do cytoplazmy. Związany kwas 5-metylotetrahydrofoliowy przeniesiono do odpornego na kwasy przedziału membranowego z szybkością 0,9-1,0 pmol / 10 (6) komórek na godzinę. Ten kwas foliowy pojawił się w cytoplazmie w tym samym tempie. Ponadto, cytoplazmatyczny kwas 5-metylotetrahydrofoliowy ulegał poliglutaminacji z szybkością 0,6-0,7 pmola / 10 (6) komórek na godzinę. Jednakże, gdy wewnątrzkomórkowy 5-metylotetrahydrofolian osiągnął 5-7 pmol / 10 (6) komórek, akumulacja cytoplazmatyczna była znacznie hamowana, mimo że receptor folainowy pozostał funkcjonalny. Tak więc wydaje się, że osiągnięto ostrą regulację akumulacji kwasu 5-metylotetrahydrofoliowego przez kontrolowanie ruchu witaminy z receptora do cytoplazmy komórki.

Czytaj więcej artykułów medycznych...