Receptor folanu działa w parze z wrażliwym na probenecidę nośnikiem w komórkach MA104 in vitro.

Wcześniejsze badania zdefiniowały nową drogę internalizacji dla niezbędnego witaminy 5-metylotetrahydrofolianu w komórkach MA104, która rozpoczyna się od wiązania witaminy z receptorem błonowym dla kwasu foliowego. Jednym z najważniejszych etapów szlaku jest przejście 5-metylotetrahydrofolanu przez błonę do cytoplazmy. Wykorzystując zarówno probenecid jak i niską temperaturę jako selektywne inhibitory, z powodzeniem zablokowaliśmy ruch transbłonowy witaminy do cytoplazmy bez wpływu na wiązanie z receptorem lub internalizację kompleksu witamin-receptor, co sugeruje, że przejście odbywa się przez nośnik anionowy. Ten nośnik anionowy, który pośredniczy w ruchu do wewnątrz 5-metylotetrahydrofolianu po jego dysocjacji z receptora, wydaje się również pośredniczyć w wypływie folilonoglutaminianu, ale nie folilopoliglutaminianowi, gdy stężenie tego pierwszego w cytoplazmie jest wystarczająco wysokie. Ponieważ odkryliśmy również, że synteza folilpoliglutaminianów jest regulowana w tych komórkach, najprawdopodobniej stężenie wewnątrzkomórkowe witaminy jest kontrolowane przez regulację strumienia folilonoglutaminianu przez ten nośnik.

Czytaj więcej artykułów medycznych...