Przetwarzanie kompleksów immunologicznych u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym. Badania obrazowania i oczyszczania in vivo.

Nieprawidłowe przetwarzanie kompleksów immunologicznych (IC) może być ważne w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego (SLE). Klirens dużego rozpuszczalnego IC (zawierającego antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) / anty-HBsAg) znakowanego 123I zbadano u 12 zdrowych osób i 10 pacjentów ze SLE. Lokalizację IC analizowano za pomocą statycznej i dynamicznej scyntygrafii gamma. Początkowy klirens z krwi był szybszy u pacjentów (mediana t1 / 2 = 2,15 min) niż u zdrowych (mediana t1 / 2 = 5,15 min) z powodu szybszego wychwytu w wątrobie. Jednak w grupie SLE, do 12% kompleksów zostało uwolnionych z wątroby po 30-50 min. Spichrzowy pobór kompleksów immunologicznych był zmniejszony u pacjentów i zmniejszona była zdolność do zatrzymywania IC w tym narządzie. Poziomy dopełniacza w osoczu i liczba receptorów erytrocytów typu 1 ulegały zmniejszeniu u pacjentów, co powodowało wadliwą opsonizację IC i zmniejszone wiązanie krwinek czerwonych in vivo. Te obserwacje potwierdzają hipotezę, że obsługa IC jest nieprawidłowa w SLE.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...