Przepuszczalność kłębuszkowa makromolekuł. Wpływ konfiguracji molekularnej na frakcyjny klirens nienaładowanego dekstranu i obojętnej peroksydazy chrzanu u szczurów.

Parametry molekularne inne niż rozmiar i ładunek prawdopodobnie wpłyną na filtrację makrocząsteczek przez filtr kłębuszkowy. Mamy więc badania nad przepuszczalnością makrocząsteczek kłębuszków o bardzo różnych konfiguracjach molekularnych, takich jak peroksydaza chrzanowa, glikoproteina roślinna z punktem izoelektrycznym w fizjologicznym zakresie pH oraz dekstran, nienaładowany polimer cukrowy D-glukopiranozy. Równoczesne luzy częściowe określono dla obu badanych makromolekuł u pięciu szczurów Wistar-Furth. Wyniki wskazują, że dla promienia molekularnego 28,45 A, mierzonego metodą filtracji żelowej, polimer cukrowy ma klirens frakcyjny wynoszący średnio 0,483, przekraczający wartość wskaźnika białkowego, o wartości 0,068, mniejszy niż 7 Wnioskujemy, że inne parametry molekularne, takie jak kształt, elastyczność i odkształcalność, odgrywają ważną rolę w transporcie makrocząsteczek przez macierz zewnątrzkomórkową, która stanowi filtr kłębuszkowy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...