Przeciwciało przeciwko ligandowi CD40, gp39, blokuje występowanie ostrych i przewlekłych postaci choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi.

Przewlekła i ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGVHD i aGVHD) wynika z komórek dawcy reagujących na odmienne allele MHC u gospodarza. W cGVHD (H-2d -> H-2bd), zwiększone wytwarzanie immunoglobulin poliklonalnych jest spowodowane interakcją wszystkich wyspecjalizowanych komórek T pomocniczych (Th) i komórek B gospodarza. In vivo podawanie przeciwciała do ligandu dla CD40, gp39, zablokowane indukowane cGVHD surowicowe autoprzeciwciała anty-DNA, wytwarzanie IgE, spontaniczna produkcja immunoglobulin in vitro i powiązana splenomegalia. Wytwarzanie przeciwciał utrzymywało się przez dłuższy okres czasu po zakończeniu podawania anty-gp39. Przeciwalergiczne odpowiedzi CTL indukowane w GVHD zapobiegano także przez podawanie in vivo anty-gp39, tak jak w przypadku splenomegalii. Te dane sugerują, że interakcje CD40-gp39 są krytyczne w GVHD i że CD40-gp39 może być cenną parą ligand-receptor do kierowania czynników immunoterapeutycznych do kontrolowania GVHD.

Czytaj więcej artykułów medycznych...