Promowanie ludzkiej replikacji prekursorów adipocytów przez 17-beta-estradiol w hodowli.

Badano wpływ 17-beta-estradiolu i 17-alfa-estradiolu na prekursory adipocytów dorosłego człowieka rosnącego w systemie hodowli komórkowej. Komórki hodowano w subkulturze w obecności lub nieobecności hormonu. 17?-estradiol spowodował znaczącą promocję replikacji prekursorów adipocytów, co określono na podstawie zliczania komórek i wbudowania radioaktywnej tymidyny do DNA. Pobudzenie komórek stymulowane hormonem w zakresie stężeń 0,5-500 ng / ml pożywki wzrostowej. Najwyższy badany poziom wynosił 500 ng / ml. Maksymalne efekty uzyskano przy 50 ng / ml (P mniejsze niż 0,001 w teście na parze t, 48 godzin po dodaniu hormonu). Wszystkie 10 szczepów komórkowych (pięć pochodziło od mężczyzn i pięć od kobiet), które były testowane reagowało podobnie do hormonu. 17?-estradiol nie wpływał na wielkość komórki. 17?-estradiol nie sprzyjał replikacji prekursorów adipocytów, ani nie wpływał na wielkość komórki. W ten sposób 17-beta-estradiol, który jest aktywnym izomerem w znanych tkankach docelowych, stymuluje namnażanie się ludzkich prekursorów adipocytów w kulturze.

Czytaj więcej artykułów medycznych...