Produkcja ciała ketonowego i utlenianie u osób otyłych na czczo.

Stężenie acetooctanu w osoczu i całkowite wytwarzanie ciał ketonowych i utlenianie do CO2 określono za pomocą techniki znacznika izotopowego u ośmiu otyłych osobników przechodzących stopniowe głodzenie. Po krótkim czasie postu i warunkach łagodnej ketonemii i minimalnej ketonurii szybkości wytwarzania acetooctanu i całkowitej produkcji ciała ketonowego i utleniania były bezpośrednio związane ze wzrostem stężenia w osoczu. Po dłuższym okresie postu i surowszej ketonii, acetooctan i całkowita produkcja ciał ketonowych oraz szybkości utleniania były wyższe, ale stały się niezwiązane ze stężeniami w osoczu. Maksymalne szybkości całkowitej produkcji i utleniania ketonów wyniosły odpowiednio około 150 g / 24 godz. I 129 g / 24 godz. Chociaż głównym czynnikiem odpowiedzialnym za hiperkampemię było zwiększenie produkcji ciała ketonowego, nie można wykluczyć braku równowagi między produkcją a usuwaniem ciał ketonowych. Takie zaburzenie równowagi może wyjaśniać, przynajmniej częściowo, rozwijającą się hiperkamponemię i brak związku między szybkościami produkcji a stężeniem w osoczu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...