Poziomy we krwi i szybkość wytwarzania 17-hydroksypregnenolonu u człowieka

Opracowano wiarygodny test radio-ligand do pomiaru 17-hydroksypregnenolonu w osoczu krwi obwodowej człowieka. Średnie stężenie 17-hydroksypregnenolonu w osoczu u mężczyzn wynosiło 1,9 ?g / ml; a u kobiet 3,5 miligrama / ml. Te środki nie różniły się znacząco od siebie, a poziomy były takie same w fazie pęcherzykowej i lutealnej cyklu miesiączkowego. U kobiet kora nadnerczy była źródłem 17-hydroksypregnenolonu; u mężczyzn 40% zostało wytworzone przez jądra. Ponieważ wskaźnik klirensu metabolicznego wynosił około 2000 litrów / 24 godziny, oszacowania szybkości produkcji wynosiły 4-7 mg / 24 godz. Zmierzono konwersję 17-hydroksypregnenolonu we krwi do krwi 17-hydroksyprogesteronu i dehydroepiandrosteronu. Zmieniało się to od 5 do 20%. Tak więc u kobiet w fazie pęcherzykowej 17-hydroksyprogesteron pochodzący z krwi 17-hydroksypregnenolonu może stanowić główną część szybkości wytwarzania 17-hydroksyprogesteronu. Krew 17-hydroksypregnenolon jest niewielkim prekursorem dehydroepiandrosteronu we krwi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...