Pozakomórkowa proteoliza w dorosłym mysim mózgu.

Aktywatory plazminogenu są ważnymi mediatorami metabolizmu zewnątrzkomórkowego. W układzie nerwowym uważa się, że aktywatory plazminogenu są zaangażowane w procesy przebudowy wymagane do migracji komórek podczas rozwoju i regeneracji. Badaliśmy ekspresję układu aktywatora plazminogenu / plazmin w dorosłym mysim ośrodkowym układzie nerwowym. Tkankowy aktywator plazminogenu syntetyzowany jest przez neurony w większości regionów mózgu, podczas gdy znacząca proteolityczna proteoliza katalizowana aktywatorem plazminogenu ogranicza się do odrębnych obszarów, w szczególności w obrębie hipokampa i podwzgórza. Nasze obserwacje wskazują, że proteoliza katalizowana plazmidem typu plazminogenu aktywowana w tkankach nerwowych nie jest ograniczona do ontogenezy, ale może również przyczyniać się do fizjologii ośrodkowego układu nerwowego dorosłych, na przykład przez wpływ na plastyczność neuronalną i reorganizację synaptyczną. Identyfikacja pozakomórkowego układu proteolitycznego aktywnego w ośrodkowym układzie nerwowym u osoby dorosłej może również pomóc w zrozumieniu patogenezy zaburzeń neurodegeneracyjnych związanych z odkładaniem się białek wewnątrzkomórkowych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...