Porównanie wpływu połknięcia glukozy i kwasicy NH4Cl na wydalanie wapnia i magnezu z moczem u ludzi

Zarówno przyjmowanie glukozy, jak i kwasica NH4Cl zwiększają wydalanie wapnia z moczem (UCa V) i magnezu (UMg V). Oba powodują również zakwaszenie moczu i zwiększenie wydalania kwasu moczowego. Aby zbadać, czy zastosowano wspólny mechanizm działania, badano wpływ spożycia glukozy i kwasicy NH4Cl na UCa V i UMg V u tych samych osobników. Zużycie glukozy powodowało znaczny wzrost zarówno UCa V, jak i UMg V. Podczas stabilnej kwasicy NH4Cl, UCa V znacznie się zwiększył, podczas gdy UMg V nie uległo zmianie. Gdy podczas kwasicy podawano obciążenie glukozą, oddzielne działanie kwasicy i glukozy na UCa V było addytywne, podczas gdy UMg V wzrastało mniej niż obserwowano podczas normalnej równowagi kwasowo-zasadowej. Chociaż wydalanie kwasu moczowego zwiększyło się i mocz został zakwaszony po glukozie w normalnym stanie stacjonarnym, kiedy glukoza była podawana podczas kwasicy NH4Cl, pH moczu wzrosło i nie było zmian w wydzielaniu kwasu moczowego. Doszliśmy do wniosku, że kwasica NH4Cl i spożycie glukozy zmniejszają reabsorpcję magnezu i (lub) wapnia w kanalikach nerkowych, ale działają poprzez oddzielne mechanizmy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...