Pochodne leukotaktyczne w zapalnych mazi stawowej u ludzi

Duży procent reumatoidalnych płynów maziowych zawiera aktywność chemotaktyczną dla granulocytów króliczych (neutrofilowych). Aktywność chemotaktyczna jest w dużej mierze związana z piątymi (C5) i szóstymi (C6) składnikami ludzkiego dopełniacza; kombinacja technik fizykochemicznych wskazuje, że aktywność można przypisać do C567 i C5a, produkt rozszczepienia C5. Wiele reumatoidalnych płynów maziowych zawiera enzym rozszczepiający C5, który na podstawie swoistości substratu i podatności na inhibitory jest bardzo podobny do enzymu, który można ekstrahować z lizosomalnych granulek granulocytów ludzkich i króliczych. Zapalne nie-reumatoidalne płyny maziowe zawierają aktywność chemotaktyczną związaną z produktami rozszczepienia (C3a) trzeciego składnika ludzkiego dopełniacza (C3). Również w tych płynach znajduje się enzym rozszczepiający C3 zdolny do wytwarzania C3a. Spośród innych badanych płynów maziowych, płyny toczniowe były niezwykłe z powodu ich całkowitego braku aktywności chemotaktycznej. Wyniki te po raz pierwszy odnotowują obecność czynników chemotaktycznych pochodzących z dopełniacza w patologicznych płynach ludzkich

Czytaj więcej artykułów medycznych...