Płytki krwi i mikrotubule: WPŁYW COLCHICINE I D2O NA PLATELET AGGREGATION I UWOLNIENIE INDUKOWANE JONOFOREM WAPNIOWYM A23187

Badaliśmy rolę mikrotubul w agregacji płytek i wydzielaniu (reakcja uwalniania) indukowanej przez jonofor wapnia A23187 (0,8-5? M). W tych stężeniach agregacja płytek poprzedzona była okresem opóźnienia wynoszącym? 1 min. Wykazano, że kolchicyna (środek, który zakłóca montaż i demontaż mikrotubuli) wiąże się z mikrotubulami płytek krwi, stosując [3H] kolchicynę w stężeniu, które jest specyficzne dla mikrotubul w innych tkankach (10 nM). Kolchicyna wydłużyła okres opóźnienia, zahamowała drugorzędową falę agregacji płytek krwi i zahamowała reakcję uwalniania (uwalnianie [14C] serotoniny). Płytki następnie inkubowano z 20-60% D2O, środkiem, który stabilizuje mikrotubule. D2O pokonało wywołane przez kolchicynę hamowanie okresu opóźnienia, agregacji i uwalniania. Sam D2O wzmocnił agregację płytek o 59 14 14% (SEM) i skrócił okres opóźnienia o 43 10 10%. Wnioskujemy, że funkcjonujące mikrotubule są wymagane do agregacji i uwalniania płytek krwi oraz że mikrotubule preparatów płytek krwi działają submaximally.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...