Ostre immunologicznie płucne zapalenie pęcherzyków płucnych

Ostre urazy immunologiczne płuc szczura wywołano przez wstrzyknięcie dooskrzelowe przeciwciała heterologicznego i wstrzyknięcie dożylne radioznakowanego antygenu. W ciągu 4 godzin wydziela się ostra krwotoczna wysięk bogatopłytkowy w obszarach wyrostka zębodołowego i śródmiąższowego, a następnie stopniowo zanika. Uszkodzenie płuc w tym modelu można oznaczyć ilościowo na podstawie pomiarów zwiększonej przepuszczalności naczyń i hemoglobiny do ekstrakcji. Dzięki zastosowaniu technik immunofluorescencyjnych wykazano wyściółki pęcherzykowe i śródmiąższowe antygenu i przeciwciała, ale nie trzeci składnik dopełniacza (C3). Chociaż nie znaleziono go w odniesieniu do kompleksów immunologicznych, C3 jest jednak obecny w uszkodzonym płucu mierzonym przez nagromadzenie radioznakowanego C3 z krążenia. Doświadczenia z ablacją wskazują na zapotrzebowanie zarówno krążących neutrofili, jak i C3 na rozwój uszkodzenia płuc. Badania te dostarczają definicji rozwoju uszkodzenia płuc indukowanego przez kompleksy immunologiczne.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...