Osadzanie i uwalnianie witaminy D3 z tkanki tłuszczowej: dowód na miejsce przechowywania u szczura

Witamina D we wszystkich tkankach ciała była znakowana radioaktywnie przez uzupełnianie szczurów odstawiających witaminę D z niedoborem doustnej witaminy D3-4-14C przez 2 tygodnie. Następnie wstrzymano całą witaminę D i zmierzono radioaktywność i zawartość witaminy D w różnych narządach i tkankach. Stwierdzono, że tkanka tłuszczowa zawiera zdecydowanie największą ilość radioaktywności w ciągu 3-miesięcznego okresu doświadczalnego. Natychmiast po suplementacji połowa całkowitej radioaktywności w tkance tłuszczowej odpowiadała niezmienionej wit. D3, a druga połowa – polarnym metabolitom i estrom witaminy D3 oraz niezidentyfikowanemu szczytowi II. Miesiąc później odsetek ten był w przybliżeniu taki sam, ale zmniejszyła się całkowita ilość każdego formularza. Wnioskujemy, że tkanka tłuszczowa jest głównym składnikiem witaminy D3 w jej różnych formach. Niezmieniona witamina D3 była główną obserwowaną formą przechowywania i prawdopodobnie źródłem dostępnym do konwersji do innych metabolitów podczas deprywacji.

Czytaj więcej artykułów medycznych...