Odruchowe działanie aerozolizowanej histaminy na aktywność nerwu frenicznego.

Badania przeprowadzono w znieczulonych, sparaliżowanych psach na temat wpływu aerozolowej histaminy na aktywność nerwu przeponowego. Sparaliżowane psy wentylowano w fazie z zarejestrowaną aktywnością nerwu przeponowego przy stałym natężeniu przepływu wdechowego, stosując respirator uruchamiany cyklicznie. Aktywność nerwu frenolowego mierzono przed i podczas podawania aerozolizowanej histaminy, podczas gdy natężenie przepływu wdechowego i gazometryczny krwi tętniczej utrzymywano na stałym poziomie. Ponadto, przed i po histaminie, rejestrowano aktywność nerwu przeponowego w pojedynczych seriach, podczas których respirator był wyłączony. Wpływ histaminy na odporność na drogi oddechowe został powstrzymany przez wcześniejsze podanie izoproterenolu i atropiny. Chociaż nie wystąpiły żadne zmiany w oporze oddechowym, histamina zwiększyła natychmiastową wielkość aktywności nerwu przeponowego. Efekt był widoczny we wczesnym okresie wdechu i stwierdzono, nawet gdy płuca nie były napompowane. Inflacja płuc pobudzała aktywność nerwu przeponowego; efekt ten zwiększył się po histaminie. Wszystkie te działania histaminy zostały zniesione przez wotomię. Wnioskujemy, że histamina zwiększała aktywność nerwu przeponowego podczas wdechu przez odruch nerwu błędnego.

Czytaj więcej artykułów medycznych...