Odporność nerek na hormon przytarczyc podczas deprywacji fosforu.

Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że reabsorpcja nerkowego nieorganicznego fosforanu jest zwiększona u szczurów po pozbawieniu pokarmu fosforu, badaliśmy wpływ parathormonu (PTH) na nieorganiczną reabsorpcję fosforanów u szczurów z ostrą postacią tarczycy ustabilizowanych na diecie o niskiej zawartości fosforu, aby określić, czy reakcja fosfatyczna na PTH jest osłabiony podczas wyczerpywania się fosforu. Ostre myszy z niedoborem fosforu poddane toryropatii po usunięciu fosforu zareagowały tylko minimalnie na PTH, podczas gdy podobnie przygotowane zwierzęta stabilizowane na diecie o wysokiej zawartości fosforu wykazywały dużą odpowiedź fosfatyczną. Wyjściowe cykliczne wartości AMP w moczu i indukowane przez PTH zwiększenie cyklicznego wydalania AMP było podobne w obu grupach. W innych doświadczeniach, dibutyrylowy cykliczny AMP wywołał znacznie zmniejszoną odpowiedź fosfatyczną u szczurów pozbawionych fosforu, w porównaniu z ich odpowiednikami o wysokiej zawartości fosforu. Wyniki te wskazują, że nerkowa odpowiedź fosfatyczna na PTH i cykliczne AMP są upośledzone podczas pozbawienia pokarmu fosforu. Upośledzona fosfaturia przyczyniłaby się do zachowania fosforu i uzupełnienia zapasów nieorganicznych fosforanów po zubożeniu fosforu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...