Odporność komórkowa specyficzna dla guza w kontaktach domowych pacjentów z nowotworami.

Pacjenci z mięsakiem kościotrzewnowym (i nowotworami pokrewnymi), przerostem i rakiem piersi oraz ich kontakty domowe zostali przetestowani pod kątem odporności komórkowej zależnej od nowotworu przeciw tym nowotworom za pomocą krótkoterminowego testu uwalniania chromu-51. Test ten, powtarzalny przez wiele miesięcy i dobrze skorelowany z przebiegiem klinicznym pacjentów, został wykorzystany do wykazania, że domowe kontakty pacjentów z mięsakiem kościotrzewnowym i rakiem piersi mają swoistą odporność na typ nowotworu, z którym mają kontakt. W obu typach nowotworów zakres wartości cytotoksyczności wytwarzanych przez limfocyty z kontaktów domowych był znacznie wyższy niż w normalnej populacji. Częstość występowania odporności była znacznie wyższa w kontaktach domowych pacjentów z rakiem piersi niż u pacjentów z mięsakiem kości. Odporność wykryto z jednakową częstotliwością u mężczyzn i kobiet, a także w genetycznie i nieetycznie powiązanych kontaktach domowych (opiekunowie, adoptowane dzieci, małżonkowie). Nie wykazano odporności na hipernepromy u pacjentów z hyperneferią lub kontaktami domowymi

Czytaj więcej artykułów medycznych...