Oczyszczenie i częściowa charakterystyka czynnika wzrostu hepatocytów z osocza pacjenta z piorunującą niewydolnością wątroby.

Ludzki czynnik wzrostu hepatocytów (hHGF) został oczyszczony około 209,000-krotnie z 18% wydajnością z osocza pacjenta z piorunującą niewydolnością wątroby. Oczyszczanie obejmuje obróbkę cieplną osocza, precypitację siarczanem amonu i chromatografię na kolumnie Affi-Gel Blue, heparynę-Sepharose i hydroksyloapatycie. Oczyszczone hHGF pokazuje kilka pasm o masie cząsteczkowej od 76 000 do 92 000. Każdy prążek wykazuje aktywność stymulującą wzrost na hodowanych hepatocytach, która jest proporcjonalna do intensywności pasma. Po redukcji próbki za pomocą 2-merkaptoetanolu, SDS-PAGE daje dwa łańcuchy o masie cząsteczkowej od 31,500-34,500 i 54,000-65,000. Wpływ hHGF na syntezę DNA przez hepatocyty jest w połowie maksymalny przy 3,5 ng / ml. hHGF stymuluje proliferację hodowanych hepatocytów skuteczniej niż ludzki naskórkowy czynnik wzrostu (hEGF) lub insulinę, a efekt hHGF jest addytywny lub synergistyczny z maksymalnym działaniem hEGF i insuliny. Wyniki te sugerują, że hHGF jest nowym czynnikiem wzrostu, który różni się od hEGF.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...