Obrót cholesterolu estrogenowego w osoczu u pacjentów z normocholesterolemią i hipercholesterolemią oraz jego związek z budową ciała

Szybkość obrotu całkowitego zestryfikowanego cholesterolu w osoczu została zmierzona po dożylnym wstrzyknięciu trytowanego kwasu mevalonowego u 16 mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca. Cztery osoby były normocholesterolemiczne, a 12 było hipercholesterolemiczne; wśród tych ostatnich 3 cierpiało na rodzinną hipercholesterolemię, a 6 miało nadwagę. Obroty zestryfikowanego cholesterolu w osoczu były najwyższe wśród osób z nadwagą z hipercholesterolemią, a najmniej wśród osób z rodzinną hipercholesterolemią. Osoby z hipercholesterolemią o prawidłowej masie ciała miały stopy rotacji podobne do tych, które występowały u mężczyzn z normocholesterolemią. Stwierdzono istotne korelacje między powierzchnią ciała a masą ciała i stopniem obrotu zestryfikowanego cholesterolu w osoczu. Wnioskujemy, że czynniki determinujące rozwój hipercholesterolemii nie są identyczne u wszystkich osób z hipercholesterolemią i że gdy hipercholesterolemia jest związana z nadwagą, występuje zwiększone wytwarzanie co najmniej zestryfikowanego w osoczu cholesterolu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...