Nowa mutacja bursztynu w genie beta-talasemizującym z nie mierzalnymi poziomami zmutowanego informacyjnego RNA in vivo.

Zidentyfikowaliśmy gen beta-talasemii, który przenosi nowatorską mutację nonsens u chińskiego pacjenta. Ta mutacja, substytucja G do T w pierwszej pozycji kodonu 43, zmienia triplet kodujący kwas glutaminowy (GAG) do kodonu terminatora (TAG). Na podstawie badań hybrydyzacji oligonukleotydów z 78 chromosomów beta-talasemii chińskiej i południowo-wschodniej stwierdza się, że mutacja ta stanowi niewielką mniejszość mutacji beta-talasemii w tej populacji. Badanie ekspresji tego sklonowanego genu w przejściowym układzie ekspresyjnym wykazało 65% spadek poziomów normalnie łączonego zmutowanego mRNA beta-globiny. Jednakże, badanie RNA retyliocytu wyizolowanego z indywidualnej heterozygotycznej pod kątem tej mutacji wykazało całkowity brak tego zmutowanego mRNA in vivo. Podstawa dla tej dużej rozbieżności między poziomem nagromadzonego mRNA in vivo i in vitro jest prawdopodobnie wynikiem różnic w trwałości zmutowanego mRNA w komórkach erytroidalnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...