Niedokrwienna utrata nabłonkowej biegunowości. Rola ścisłego skrzyżowania.

W proksymalnych komórkach kanalików wiadomo, że niedokrwienie powoduje redystrybucję lipidów w okolicy wierzchołkowej i boczno-bocznej specyficznych dla domeny i białek do alternatywnej domeny błony powierzchniowej. Ponieważ ścisłe połączenia są wymagane do utrzymania polaryzacji błony powierzchniowej, badano wpływ niedokrwienia na szczelność integralną połączenia. Mikroperfuzja in vivo wczesnych pętli proksymalnych kanalików z czerwienią rutenu (0,2%) w aldehydem glutarowym (2%) została wykorzystana do uzyskania selektywnego dostępu i zarysowania szczytowej błony powierzchniowej. W warunkach kontrolnych czerwony ruten penetruje mniej niż 10% ciasnych węzłów. Po 5, 15 i 30 min niedokrwienia nastąpił jednak kolejny skokowy wzrost penetracji ciasnych połączeń rutenu czerwonego do odpowiednio 29, 50 i 62%. Było to związane z szybką redystrybucją swoistych lipododatnich błony podstawnej błony komórkowej i NaK-ATPazy do apikalnej domeny błony. Podsumowując, dane te wskazują, że w czasie niedokrwienia są otwarte otwarte połączenia wąskolistne, co z kolei prowadzi do bocznej, śródbłonkowej dyfuzji składników błony do domeny naprzemiennej błony powierzchniowej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...