Niedobór żelaza u szczura. Fizjologiczne i biochemiczne badania dysfunkcji mięśni.

Wydajność pracy na bieżni została oceniona u szczurów normalnych i z niedoborem żelaza. Niedokrwistość usunięto jako zmienną, dostosowując hemoglobinę wszystkich zwierząt do tego samego stężenia. Przy hemoglobinie zgodnej z normalną wydajnością pracy zwierzęta z niedoborem żelaza wykazywały znaczne upośledzenie zdolności do biegania w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Żelazna terapia poprawiła niepełnosprawność w ciągu 4 dni. Stężenia pigmentów cytochromu i mioglobiny oraz wskaźniki oksydacyjnej fosforylacji pirogronian-jabłczan, bursztynian i alfa-glicerofosforan jako substraty zostały zredukowane w preparatach mitochondrialnych z mięśni szkieletowych szczurów z niedoborem żelaza, ale tylko stopień fosforylacji z alfa glicerofosforan jako substrat znacznie wzrósł i równolegle z poprawą wydajności pracy szczurów z niedoborem żelaza potraktowanych żelazowym dekstranem.

Czytaj więcej artykułów medycznych...