Niedobór czynnika chemotaktycznego Inactivator w ludzkiej surowicy z niedoborem ?-antytrypsyny

Jak ujawniono w odpowiednich procedurach frakcjonowania, ludzka surowica z niedoborem a-1-antytrypsyny (a-1-AT) ma również niedobór naturalnie występującego inaktywatora czynnika chemotaktycznego. Ci dawcy w surowicy mieli ciężką rozedmę płuc. Surowica od pacjentów z klinicznie podobną chorobą płuc, ale z obecnością a1-AT w surowicy, nie wykazywała takiego niedoboru czynnika chemotaktycznego inaktywatora. Gdy normalna surowica ludzka i surowica ludzka z niedoborem A1-AT są aktywowane chemotaktycznie przez inkubację z osadem immunologicznym, generuje się zasadniczo więcej aktywności chemotaktycznej w surowicy z niedoborem A 1-AT. Dane te wskazują, że w surowicy z niedoborem A 1-AT występuje brak równowagi w wytwarzaniu i kontroli czynników chemotaktycznych. Sugeruje się, że teorię dotyczącą rozwoju rozedmy płuc u pacjentów, u których brakuje surowicy? 1 -antytrypsyny w ich surowicy, należy zmodyfikować w celu uwzględnienia niedoboru inaktywatora czynnika chemotaktycznego.

Czytaj więcej artykułów medycznych...